dimarketing.com

Имейл маркетинг

Не сте сигурни дали имейл маркетинга е подходящ за Вашия бизнес? Нямате представа откъде да започнете с имейл стратегията си? Ние сме тук, за да Ви напътстваме във всяка стъпка от пътя. От поставяне на цели до планиране на съдържание, ние ще си сътрудничим, за да създадем персонализирана имейл стратегия, която е в съответствие с Вашите бизнес цели.

Запазете безплатна консултация

Създаване и сегментиране на таргетирани имейл списъци

Успехът в имейл маркетинга се основана на качесвен списък с абонати.

Заедно ще изградим и подготвим имейл списъци, съобразени с Вашата целева демографска група. Качествените потенциални клиенти означават по-високи проценти на реализация и ние сме тук, за да гарантираме, че Вашият списък е нещото, което ще донесе допълнителни придходи на бизнеса Ви.

Call To Action
building-email-list

Създаване на имейл автоматизации за увеличаване на ефективността и оптимизиране на Вашето време за важните стратегически решения

Автоматизираните имейли водят абонатите стъпка по стъпка от тяхното пътуване – от имейла за добре дошли до покупката. Ще настроим работни процеси за автоматизация на имейл маркетинга, за да достигнете до точните хора в точното време.

Call To Action

A brief headline here will add context for the section

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).